En stövarjägares liv

Alla inlägg under juni 2009

Av stovarjagaren - 6 juni 2009 15:22

Nu är man med!!!


www.klubben.se/stovare_vasterbotten/2508-styrelsen.html

ANNONS
Av stovarjagaren - 5 juni 2009 17:52

Vad man än kan säga om trovärdigheten på vargobs.se så är den perfekt för jägare med hund. dom som rapporterar in till vargobs.se vill ju inte jävlas! dom vill ju bara tala om för djurägare vart vargen finns.... vem vill skapa oro i onödan?? jag tycker denna form av information om varg är utmärkt, för det är vanligt folk som rapporterar in, hade dom istället gått till nån myndighet hade det bara tagit en massa tid åt att säkerhetställa om det varkligen var "varg" så nu tycker jag folket i västerbotten och norrbotten börjar rapporterar in om vargobs!! besök gärna deras sida och se hur den funkar!!!

kanon arbete gör dom iaf!!!

Observera att dom haft 670 varg obserevationer sen november ifjol tror ni det nu finns 220 vargar???


Hemsidans adress: www.vargobs.se


några exempel på hur vargspår kan se ut

ANNONS
Av stovarjagaren - 5 juni 2009 17:19

KAN NI SE FRIHETEN Å VARA UTE MED EN HUND I NATUREN OCH JAGA?

DETTA ÄR LIVET.....

Av stovarjagaren - 5 juni 2009 13:19

Med hjälp av en god vän så kan jag skriva om något posetivt om denna propp!!!

 

I kapitel 11.2 kan vi ana att våra protester mot naturvårdsverkets förslag om Länstyrelsernas vilvårdsråd (eller vad nu Naturvårdsverket kallade dem) inte får den uppgift Naturvårdsverket önskade som endast var rådgivande. (utan makt och utan omröstningar) Nu skrivs att även jägare och övriga berödra samt en tvärpolitisk representation ska ingå och att de får större makt, BRA.

 

Under 12.2 öppnas för en minskninga av björnstammen från idag beräknade 200 föryngringar i det NORRA rovdjursförvaltningsområdet till, som det står: "bör ha en miniminivå på 75 årliga föryngringar"
BRA

 

Under 13. står faktiskt nu: "att populationens tillväxt regleras genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer," till skillnad från i går från sammanfattningen.   Bättre, och lite längre ned står:

 

"Skälen för regeringens förslag: Målet för vargstammens utbredning i landet bör även i fortsättningen vara att begränsa stammen till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör dock kunna accepteras under förutsättning att de inte etablerar sig inom renskötselområdet." 
Hoppas det sista ordet <renskötselområdet> inte avses åretruntmarkerna.
I SÅ FALL HOPPFULLT FÖR OSS I NORR.

 

Längre ned: "Mot bakgrund av de åtgärder som regeringen avser att genomföra för att stärka vargstammens genetiska status behöver tillväxten av den svenska vargstammen inte vara av samma omfattning som hittills. Vargstammen bör hållas på en nivå som långsiktigt skapar en större acceptans för vargen i vår fauna."  KAN FAKTISKT TOLKAS POSITIVT

 

Men hur ska detta gå till?
"En planerad licensjakt på vetenskapliga grunder bör genomföras så att de individer som visar tecken på inavelsdepression, hög inavelskoefficient eller som bär på defekta anlag avlägsnas från populationen i syfte att reducera risken för fortsatt spridning av dåliga anlag. Regeringen avser att ge Naturvårdsverket i uppdrag, att i samråd med bl.a företrädare för genetisk vetenskaplig kompetens, utarbeta riktlinjer för hur en sådan jakt ska genomföras. Naturvårdsverket ska också redovisa hur planering för urval av individer med ny genetisk variation som ska hämtas samt för utplantering av dessa bör ske. Naturvårdsverket ska kontinuerligt följa och utvärdera utvecklingen i vargstammen."

Av stovarjagaren - 5 juni 2009 12:56

Ville bara säga att inatt drömmde jag om harjakt, de var nysnö och trajar överallt alltså perfekt väder för harjakt. jag vet inte hur det gick men nog tror jag det vart derv iaf. Sen vakna jag av att det var kallt och regnigt precis som en höstdag, så jag smålog och tänkte, snart är det höst!!! gud vad man längtar....

Av stovarjagaren - 5 juni 2009 12:35

Regeringen föreslår omfattande jakt på en liten, isolerad och inavlad vargstam Omfattande jakt på Sveriges fåtaliga vargar kan bli verklighet i Sverige redan kommande vinter om riksdagen beslutar enligt det förslag regeringen lägger i rovdjurspropositionen idag. 


http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete/aktuellt/2009/regeringen-foreslar-omfattande-jakt-pa-en-liten,-isolerad-och-inavlad-vargstam


Inte är det väll konstigt att dessa 4 organ väljer att gå ut med ett negativt svar på rovdjursproppen, hur är det möjligt att människor som lever långt bort från rovdjuren kan börja prata i termer " rovdjuren måste få tillbax sin ekologiska roll vargen måste spridas ut över hela landet" jaha? varför ska vi helt plötsligen låta ett djur som vi utrotade för att arten inte kunnde leva i den nya kulturlandskap börja ta över den svenska landsbygden. varför ska vi låta ännu mer pengar gå till rovdjursskador och forskning, varför ska vi offra människor på landsbygden för att ni  (LASSE GUSTAVSSON, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF,MIKAEL KARLSSON, ordförande Naturskyddsföreningen,LARS LINDELL, ordförande Sveriges Ornitologiska Föreningen,SVEN STENSON, ordförande Djurskyddet Sverige) Vill ha vargar i sverige, kolla runt om i världen, vart kan ni se att vargen går obemärkt förbi? vart kan ni se där människor lever i harmoni med vargen, tala om för mig vart det landet finns! Sen hoppas jag att ni personligen tar ansvar för det rovdjuren ställer till med, jag hoppas att ni hjläper till att finansierar bönderna till säkrare stängsle, jag hoppas ni står nattvakt åt samerna under kalvningstiden, jag hoppas ni ställer upp på eftersök på skadat vilt, jag hoppas ni flyttar till landsbygden så ni kommer närmare era gulledjur. det är vad jag begär av er när ni håller på att värna om vargen. Ta ert ansvar ställ upp!!!!!

Av stovarjagaren - 4 juni 2009 23:37

En ny rovdjursförvaltning
Prop. 2008/09:210
4 juni 2009
Miljödepartementet

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en förvaltning av rovdjuren
som innebär att Naturvårdsverket får delegera beslut om licens- och
skyddsjakt till länsstyrelsen och att denna delegation ska vara baserad på
rovdjursstammarnas utveckling i länet.

Regeringen föreslår att bestämmelserna om viltvårdsnämnder i 39 § jaktlagen
(1987:259) ska upphöra att gälla. Regeringen redovisar sin avsikt att vid
länsstyrelserna i stället inrätta viltförvaltningsdelegationer som också
ersätter de nuvarande regionala rovdjursgrupperna. För samverkan mellan
länen redovisar regeringen sin avsikt att dela in landets
rovdjursförvaltning i tre rovdjursförvaltningsområden, att för varje område
inrätta ett samverkansråd med uppgift att ta fram och samverka kring
riktlinjer och principer för rovdjursförvaltningen och att Naturvårdsverket
ska fastställa miniminivåer för rovdjursstammarna inom varje
förvaltningsområde.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en tillfällig begränsning
av vargstammens tillväxttakt och åtgärder för att stärka vargstammens
genetiska status.
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner mål för lodjurstammens
utveckling i och utanför renskötselområdet vilka bl.a innebär att antalet
årliga föryngringar i landet kan variera ned till 250, vilket motsvarar
cirka 1 250 individer.

I propositionen redovisar regeringen pågående och planerade insatser för
ökad och lättillgänglig information om rovdjuren i syfte att underlätta
förutsättningarna för samexistens mellan rovdjur och människor. Regeringen
redovisar också sin syn på behovet att tydligare prioritera förebyggande av
viltskador.

I fråga om jakt redovisar regeringen sin uppfattning att jakt efter björn
och lo som huvudregel bör utformas som licensjakt, att jakten efter varg och
järv bör vara i form av skyddsjakt, men att licensjakt också bör kunna ske
samt att all jakt måste ske under noggrant kontrollerade förhållanden.
Vidare redovisar regeringen sin avsikt att begränsa möjligheterna att ansöka
om skyddsjakt till dem som riskerar att drabbas av en skada samt att inte
ändra reglerna om rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur. Enligt
regeringens mening bör illegal jakt motverkas genom bl.a ökad delaktighet i
rovdjursförvaltningen. I propositionen föreslås inte någon ändring i de
straffbestämmelser som rör jakt, men regeringen avser att återkomma till den
frågan i ett annat sammanhang liksom till frågan om en översyn av
jaktlagstiftningen. Regeringen redovisar också sin avsikt att tillåta den
som på lagligt sätt har fällt ett rovdjur att behålla eller få tillbaka det
fällda viltet.

Regeringen redovisar också planerade åtgärder för att i skogsbruket öka
hänsynen till boträd för kungsörn.

Regeringen redovisar också planerade åtgärder för en samordning av
inventering och övervakning av rovdjursbestånden samt för sådan forskning
som kan läggas till grund för ett ersättningssystem för rovdjursrivna renar
och för en djupare förståelse för rovdjurspolitiken.


Kommentar:


Tror ni själv på att det kommer bli någon ändring på politiken? Vilka tror ni ser ut som vinnare och förlorare i denna propp?Utåt sett ser vi ut som vinnare och rovdjuren som förlorare. Men är man insatt och varit med i detta spel en längre tid så ser man att denna "tillfälliga" lösning är ett spel för galleriet. Och det gör ju inte bättre att Rovdjursföreningen sitter och debatterar med miljöminister om hur hemskt det är med "licens" jakt på varg, Miljöministern ser ju då ut som att vara på vår sida. men så ligger det inte till! Planer på en ökad vargstam är ju också i planerna! SUCK!!!

Av stovarjagaren - 4 juni 2009 19:19

När norska och svenska forskare nyligen undersökte fem varglyor i svenska och norska vargrevir var det valpar i samtliga. I två ”inavlade” revir har det fötts fler vargar än i det genetiskt friska Galvenreviret, där det fötts sex nya valpar.


Revir                           Hittade valpar        Märkta valpar
Kloten, Örebro                    4                            2
Aamäck, Värmland               7                            7
Acksjön, Värmland              5                            0
Fulufjället, Dalarna              2                            1
Galven, Gävleborg               6                            6

Osdalen, Norge                    8                            8


Läs hela artikeln: www.webnews.textalk.com/se/article.php?id=382810&context=60321


Kommentar:


ja som vi ser så faller ju inavel teorin om att det ska födas mindre valpar för att dom är inavlade, sen kan man ju undra vad det kostade att göra denna undersökning!!! Lyorna är säkerligen under sträng bevakning dag och natt, undra om dom får OB-tillägg när dom ligger ute i fält och vaktar valparna?

Presentation

Omröstning

Nu går vi in på den andra halvan av jaktsäsongen. Vad tycker ni om det?
 Jagar hellre vitharar på barmark
 Har/rävjakt ska bedrivas på snö
 Vi får sällan snö där jag bor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10 11 12
13
14
15 16 17 18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ En stövarjägares liv med Blogkeen
Följ En stövarjägares liv med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se