En stövarjägares liv

Alla inlägg under februari 2010

Av stovarjagaren - 25 februari 2010 18:21

Så var OS över för min del ni vet säkert varför, så nu återgår jag till bloggandet och kastar mig in i hetluften på en gång.


Nu till helgen kommer det vara ett möte om varg här i västerbotten http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=414558&context=60321 det är början på den samevecka som kommer hållas i Lycksele. Dom som är inbjudna är Jörgen Jonsson från samernas SSR, Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen, Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, Nisse Björklund från Folkaktionen ny rovdjurspolitik, Torbjörn Lövbom, Jägareförbundets ordförande i Västerbotten samt Conny Sandström, tidigare ordförande för Jägarnas Riksförbund.


Som ni ser så finns inte någon bevarande organisation med på mötet och självklart så gick de igång på alla cylindrar. Krister Persson ordf. i SRF sågade träffen och kallade det ett ”sekt” möte.


Krister säger att ” Han är tillsammans med sina ordförandekolleger i Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen i Västerbotten starkt kritisk till att samhället stödjer en debatt där bevarandesidan helt saknas i panelen, medan uttalade vargmotståndare som Malte Sandström från Jägarnas Riksförbund och Nisse Björklund, Folkaktionen ny rovdjurspolitik bjudits in från Dalarna.”


Han(SRF) och tre andra naturvårdsorganisationer i AC-län har gemensamt gått ut och visat sitt missnöja i en debatt artikel. Dom tycker att hela arrangemang visar på en ovilja till en konstruktiv debatt. Sedan går han hårt åt Folkaktion Ny Rovdjurspolitik och Jägarnas Riksförbund. Och läser man mellan raderna så låter det som att djävulen själv ska komma upp till västerbotten för att sprida hemska budskap. Därigenom kan man tolka hans uttalande om ”sekt” möte.


Det Krister P glömmer att berätta för alla andra människor är att bevarande sidan kör med liknande möten hela tiden. Senast i raden var ju Vargens Dag http://www.rovdjur.se/shi,12,1,1605.html som gick av stapeln i Örebro, och om han nu kallar mötet i Lycksele för ett ”sekt” möte så kan man ju undra vad de pysslade med i Örebro. Ylade dom ikapp?


Själv tycker jag att Krister kan berätta för Svenska folket vilka enorma bidrag dom själv får för att sprida ”kunskap” om rovdjur. Med tanke på deras låga antal medlemmar är det ett fint bidrag som SRF kan använda precis hur de vill.


Hoppas artikelförfattarna som var missnöjda ändå dyker upp och lyssnar på föreläsningen, alla är trots allt välkomna.


Här kan ni läsa en del av artikeln: http://www.vk.se/Article.jsp?article=333101&category=387


På torsdag 4 mars klockan 20 blir det dokumentär om den svenska vargdebatten i SVT2. http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=415299&context=60321  Det ska bli väldigt intressant att se hur SVT vinklad programmet, men jag är rädd för att det inte kommer vara till vår fördel.

ANNONS
Av stovarjagaren - 22 februari 2010 19:35

Var en sväng in och kikade på www.rovdjur.se och kunde då se en artikel som dom länkade till, det var Aftonbladets krönikör Martin Ezpeletas som gett sin syn på vargproblematiken.


http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article6633669.ab


Som vanligt när det gäller aftonbladets krönikörer så ger dom sig på jägare och glesbygdsbor. nu har hela den svenska jägarkåren blivit som han kallar det Svargdemokraterna. Han jämför alltså jägare med sverigedemokrater och rasister.


Han skriver ” Vargen har blivit skogens muslim. Muslimerna har blivit förortens vargar. Smutskastade och omringade av fördomar, okunskap och misstänksamhet. Vargjägarna och Sverigedemokraterna verkar ha ingått en allians”


Jägare, samer, bönder och andra som blir drabbade av varg och andra rovdjur har nu över någon månad blivit Sveriges farligaste intressegrupp och hotar den Svenska naturen.


Martin gör precis som sina kollegor på aftonbladet, de tar rygg på bevarande sidan och börjar likgöra människor och djur. Människor som bor med stora rovdjur och blir hårt drabbad ska absolut inte ha något att säga till om.


Storstadtidningarnas skribenterna har kört med en sådan otrolig ful propaganda och nu har Martin tagit debatten till en ny nivå. Att börja jämföra varg och muslimer är ett tecken på att man totalt spårat ut i denna debatt.


Jag hoppas att naturromantikerna i städerna också tar hänsyn till alla miljontals djur som dödas där varje år. Råttor, duvor m.m skulle nog också vilja ha den här publiciteten. För visst ska man inte göra skillnad på djur?


Martin vill heller inte i kommentarerna till artikeln ha en saklig debatt som han själv upplyser. Han fortsätter att håna jägare i sina svar till läsarna. Väldigt beklagligt tycker jag när man skrivit en sådan provocerande artikel.


Men det är som vanligt när det gäller Aftonbladets skribenter dom utger sig själv som fakta gudar men synar man deras kunnighet så faller nästan alla deras artiklar, fakta och en verklighetssyn finns inte. Utan det är bevarandesidans propaganda rakt av


Alla som följt debatten på Internet har kunnat genomskåda dessa skribenters okunnighet, jag skulle inte förvåna mig att dom kör med samma metoder i andra sammanhang. För deras egna politiska åsikter verkar ta över när de skriver. Vad ska vi läsare i fortsättningen tro på?

ANNONS
Av stovarjagaren - 18 februari 2010 15:42

Tack för brevet. Det är tidig morgon i Shanghai och jag är ledig så jag svarar med detsamma.


Hej Eirik


Du som är en känd professor och mångårig överkonservator har ju skrivit ganska kritiska artiklar om Nordens vargpolitik, hur kommer det sig? Jag tänker att forskare brukar vara väldigt rovdjursvänliga.   


Jo, som Du nämner är jag numera professor, en funktion och titel som är given mig i Kina som en speciell ynnest på grund av min kompetens som uppmärksammats mycket internationellt. Min officiella utbildning är museikonservator men jag har en mycket gedigen vetenskaplig utbildning som jag inte erhållit speciellt mycket via traditionella föreläsningar och examina utan som en betrodd yrkesman, medarbetare och samtalspartner för de mest eminenta forskare nationellt och internationellt. Till detta bidrar mina omfattande språkkkunskaper. Förutom mitt långa varv som överkonservator vid Finlands zoologiska nationalsamlingar så har jag grundat och varit med om att grunda ett flertal naturhistoriska museer i olika länder. Det kan namnas att det museum för vilket jag nu bidrar med mina kunskaper har 3,6 miljoner besökare årligen. Där hölls i november 2009 ett "Directors Forum on the future of the worlds natural history museums" Till forumet hade enbart inbjudits ledarna för världens största naturhistoriska museer (New York, Chicago, SanFrancisco, Pittsbourg, London, Paris, Barcelona, Bryssel, Frankfurt, Cape Town, Tokyo, Bangkok och Peking etc.) Jag deltog som också speciellt inbjuden på grund av min stallning som styrelsemedlem av Internationella Museiradets naturhistoriska kommitté (ICOM/NATHIST) där jag är ordförande för arbetsutskottet för taxidermikonsten och dens betydelse för kulturarvet. Kommitténs ordföranden var också inbjuden. Det bör nämnas att ICOM ar en museal systerorganisation till UNESCO. Detta visar en del av mitt internationella förtroende. I Finland var jag bl.a. på sjuttio och fram till medlet av åttiotalet ständigt tillfrågad som rådgivare av Jord och Skogsbruksministeriet. Jag har nämnt detta för att ge en bakgrund och presentation eftersom jag på grund av min långa verksamhet, speciellt i Sydeuropa inte mera är så känd i Norden. De gamla, kunniga professorerna som var mina vänner är numera till största delen döda.


Eirik i den artikel som du skickade och som jag sedan lade ut på bloggen innehåller kritik mot de som menar att vargen i Sverige är inavlad, är den inte det?  


Att jag skrivit en rad upplysande artiklar i bl.a vargfrågan kommer sig av att jag dels har kunskaperna och dels efterlyser en förnuftig realism. Jag är en svuren fiende till lögner och hyckleri. Jag är ingen fiende av rovdjur, varken varg eller andra, men rovdjurspopulationerna bör skötas med en nykter realism. Den får inte grundas på romantik och falskspel. Naturen är själv hård och realistisk och där har aldrig funnits och finns ingen naturlig jämvikt. Den finns bara i människornas fantasi och romantiska drömmar. I naturen pågar och har alltid pågått en kamp mellan svagare och starkare. Där både kan och bör människan ingripa som en reglerande faktor för även människan är en del av naturen. Vi genomlever i detta nu en period med romantiskt falskspel och en tendens till maktövertagande av en internationell fanatikerrörelse som ser människan som en inkräktare i naturen och som därför bör avlägsnas. Jag log och fattade tyvärr inte allvaret när dessa doktriner predikades i Zoologiska Museets korridorer på 1970 talet. Nu är vi där. Jag är alltså ingalunda en rovdjursfiende men jag är en realist som ställer människan i främsta rummet. Jag vill inte se en människotom landsbygd.

 I en så otroligt blandad vargpopulation som den Svenska, är inavel en fullständig utopi och vargen är mycket okänslig för inavel vilket bevisas direkt bland vara tamhundar som egentligen är tamvargar och samma art. De har inavlats i tusentals år och det är först nu som man ibland stöter på inavelsproblem bland dem. Bland vilda vargar känner man inte till några inavelsproblem i hela världen trots att detta ofta hävdats. Påståendena om inavel grundar sig enbart på fantasier eller direkt okunskap. Också patologisk sådan.


I hela norden ser vi en växande trend av rovdjur vad tror du är största orsaken till  det? 


Den växande rovdjurstrenden beror enbart på att okunskap och fanatism fått ersätta kunskap och realism. Tyvärr fick jag uppleva samma mönster av fanatism och lögner i rovdjurspolitiken i Frankrike, där jag ofta dock anlitades som sakkunnig expert av myndigheterna, som den som nu tillämpas i Norden. Speciellt anlitades jag i Sydfrankrike när det gällde identifieringar av vargar och vargstammens skötsel. Nu har man också börjat följa mina råd och visa en större realism visavi fanatismen. 

Våra makthavare fiskar tyvärr röster och kör därför till största delen över landsbygdsbefolkningens intressen eftersom romantismen och okunskapen om naturen är störst i städerna och väljarkåren i städerna är därför den mest betydande. Okunskapen bland makthavarna själva är också mycket stor och fanatismen har också ofta fått sitt insteg i maktens hemisfärer.När tror du vi ser en attack på människa i norden? Är det möjligt? Eller är det bara en ”skrämsel” propaganda från ”rädda” glesbygdsbor?


Jag har undersökt åtskilliga av fallen med människoätande vargar och min expertis hördes också av rätten beträffande spåren vid den rättegång som följde i Canada efter det uppmärksammade fallet nyligen när den 22 åriga fotografen Carnegie revs ihjäl och åts upp av vargar. Vi har haft åtskilliga fall med människodödande vargar i Finland och de sista mycket uppmärksammade skedde på vintern 1880-81 när 22 barn dödades och åts upp nära Åbo i Finland. Därefter utrotades vargen i Finland via en statsledd kampanj och ingen människa har sedan dess vargdödats i landet eftersom vargar inte funnits. Alla som kommit in från Sovjet förföljdes och sköts obönhörligt fram till slutet av sjuttiotalet när vargen fick ett första skydd. Någon fast vargstam fanns alltså inte före det. Till exempel 1972 sköts två vargar i landet och jag inköpte den ena till Zoologiska Museet. 

 Vi kommer tyvärr mycket snart att ha fall med vargdödade barn eftersom vargar och varg/hundhybrider börjat bli självtama och närgångna. Vi har i Finland redan haft många "mycket nära fall" som dock kunnat avstyras via lyckliga omständigheter. Men snart sker nog olyckan. Vargen testar alltid ett nytt byte för att lära reaktionerna innan den angriper det nya bytet och halvtama vargar är därför fruktansvärt farliga. Vargarna som rev Carnegie följde också samma mönster.Hur ser en bra rovdjurspolitik ut? Och hur ska man jobba för att nå dit?


En bra rovdjurspolitik kräver realism och inte romantism. 


Jag tror att dessa svar får räcka för denna gång. Frukosten väntar.

Hälsar Eirik Granqvist från Kina


Jag Tackar Eirik för att han tog tid att svara på mina frågor, vi ser om det kommer något mer i framtiden. Tills vidare önskar jag Eirki lycka till i sitt arbete i Kina

Av stovarjagaren - 17 februari 2010 17:55


Efter några Kvällars OS tittande så slänger jag iväg ett blogg inlägg, får se om jag har någon bra fantasi efter all psykisk påfrestning som våra svenska deltagare i OS gett mig.

 

Ja igår så var det gille möte för mitt stövargille, och höjdpunkten var Torbjörn Lövbom från Svenska jägarförbundet. En väl meriterad herre i rovdjursfrågor och andra ärenden som rör jakt.


För mig personligen var det upprepningar men för andra var det första gången dom fick höra hur jakten på varg gått till och hur jägarförbunden jobbat för att få till jakten. Sen den debatt som varit efter jakten och hur de ska gå vidare och fortsätta målet för en fortsatt vargjakt.

 

Det man nu börjar inse är att de vi tror ”bestämmer” har egentligen inget med besluten att göra. besluten tas från departement som är stängda för oss ”brukare” och sen självklart EU. EU och miljödepartementet är de som bestämmer i allt som rör vår natur och rovdjurspolitik. http://www.regeringen.se/sb/d/12713/a/138884

 

Att vi som jägare ska då få som vi vill(en mycket liten vargstam) tror jag blir ännu svårare, människor som skriver proportioner och fattar beslut kommer aldrig att bry sig om någon dalmas som fått sina får rivna eller en löshundsjägare som hittar sin hund uppäten. Dom läser forskningsrapporter på ett papper och beslutar därefter.

 

Varför blev det då vargjakt? jo jägarna allierade sig med några andra tunga organisationer och gjorde en gemensam överenskommelse. Anledningen till att det inte blivit vargjakt tidigare är att forskare satt stopp, just pågrund av att vargen är starkt inavlad. Så för att få till vargjakt så var man tvungen att införa nytt blod. Därför gick man ihop och sade sig kunna flytta vargar som fastnat i renbetesland och flytta vargen till något ”varglän”. Och i värsta fall tar man in varg från öst.

 

Men nu när vi fått jakt börjar det röra på sig i vargflytt frågan, för tro mig nu skriks det från alla bevarande organ att införa fort som tusan nytt blod annars dör vargen imorgon. Men frågan blir nu väldigt komplicerad för våra organ att lösa detta, några är redan så less och säger sig kunna flytta en varg nu med desamma bra för att få tyst på dom mest högljuda. Men bara om man får fortsätta jaga varg nästa vinter vill jag påpeka.

 

Sedan har vi såklart folk som vägrar vara med på denna flytt, och det är självklart att ingen vill ha varg på marken men i dagens läge så finns det två alternativ. Inge nytt blod ingen jakt och en ökat vargstam, nytt blod en fortsatt jakt och en minskad vargstam. Vad väljer vi?

 

Det är beklagligt att Sverige ska behöva gå så långt att man offrar folks kultur och sätt att leva, och att man sedan är så fräck att de får välja mellan pest eller kolera. Nu måste folk krypa för att få en liten bit av kakan medans folk i större städer och ledare i storstadstidningar sitter och gör de till åtlöje.

 

Men världen håller på att förändras och särskilt jakten börjar bli mer och mer synad. Vi står väldigt ensamma mot dom stora miljöorganisationer som har miljoner medlemmar som fått sina huvuden tvättad av forskare och andra ”miljömuppar”.  

 

Så att våra förbund fått till en vargjakt är enastående, men det gäller att hålla ihop leden och kämpa mot samma mål. En minskad vargstam större inflytande lokalt och lite nytt blod till den ”inavlade” vargstam. Då kan vi få fortsätta jaga varg, annars god natt……


Som tur är har vi folket på vår sida än så länge, acceptansen för jakt är fortsatt stort så vi kan luta oss tillbaka på det http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Fortsatt-stort-stod-for-jakten/

 

Sedan vill jag avsluta med en skribent på aftonbladet, vilken härlig killehttp://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article6620314.ab Dom verkar stå i kö på aftonbladet att få klämma till lite ”lantisar” med snus i mungipan. Vart dom står i vargfrågan är klart men behöver man gå så långt som denna herre? Storstadsskribenterna är stora tyckare men inte i h-vete ägnar dom sin lediga tid i naturen för att beskåda det djur de tar i försvar. Varför ser vi inte Jan Guillou eller Elisabet Höglund stå i kö för att köpa hus i Dalabyn Sörsjön?

 

Näe nu ska jag återgå till soffan och OS där trivs jag=)

Av stovarjagaren - 14 februari 2010 10:46

Hej!

 

Av min stora förvåning kom det ett mail från Eirik Granqvist http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/curriculum.htm En välkänd professor som skrivit mycket om vargar. Han hade försökt få in en artikel i DN amgående detta http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-vargstam-kan-inte-skjutas-till-battre-halsa-1.1034016  Men som ni säkert förstår så tog inte DN emot svaret. Så han googlade runt lite på internt och hitta mig, så han frågade om jag vill lägga ut den på bloggen, och självklart ville jag det. Tack Eirik


Skarvar och vargar.


Den lilla människan på landsbygden har mycket svårt att förstå dagens naturskydd och dem som man kallar zoologer. Hur blir man specialist på vargar och skarvar? Detta samtidigt som man inte behöver veta någonting just alls om djuren. Huvudsaken är att man kan prata och vitt och brett och komma med lärda utläggningar utan att det behöver finnas någonting så enkelt som ens artskännedom bakom. Ja, var tid är spännande och otroligt fascinerande! Av människan, från Kina importerade skadefåglar är viktigare än den för sin existens kämpande yrkesfiskaren i Roslagen. Också vargarnas genetik är mycket viktigare än folks livskvalitet och utkomstmöjligheter på landsbyden. Dem kan man strunta i. Det är ju bara manniskor.

     

Åtta forskare och zoologer med fina titlar har nu undertecknat ett upprop för räddandet av de svenska vargarna fran hotande inavel. Jag kan trösta de lärda herrarna med att någon fara för inavel finns inte. Det finns nämligen knappast någonting som är sa brokigt som den svenska vargstammen! Den består nämligen av ett sammelsurium av de mest märkliga korsningar och även vargar av olika härkomst och ras. Värmlandsvargarna innehar i sig zoologiskt rekord i diskret levnadsexistens. I 150 år hade de lyckats leva inom området helt obemärkt tills de vågade komma fram när området tryggt hade deklarerats varande det mest idealiska området i Sveriges land för en nyuppstånden vargstam. Vips var vargarna där! De hade hört nyheten! Sedan hade vi de vimsiga djurparksvargarna med tatueringar pa innersidan av läppen. En stackare besökte Skåne men var sa rädd for skogen att den helst sprang längs vägen där det kändes tryggare. Stockholmsvargen tyckte att stan var bättre och så har vi ju de dråpliga berättelserna om vargar som låtit sig matas med smörgasar av skogshuggare samt stackaren som en hel dag sprang efter en harvande traktor. Den var ju van vid att maten hämtades med traktor till hägnet. Stackarn var hungrig! Nåja, jag vet vad de lärda herrarna kommer att svara och i panik dementera och jag måste nog tyvärr medge att jag i de här berättelserna fått stöda mig på andras utsagon. 

      

Om vi nu skulle gå helt konkret till mina egna iakttagelser. För ett antal år sedan när jag ännu var chef för Borga Naturhistoriska Museum i Finland så sköts två vargar helt legalt inom renskötselomradet i Sverige. När jag såg bilden i Jaktmarker och Fiskevatten sa hajade jag till och tittade närmare. Vargarna var av mongolisk ras. De hade nog inte själva sprungit hela vägen från trakterna av Baikal till Sverige. De hade nog tagit tåget. Många av de svenska vargar jag sett bilder av, det må då ha gällt döda eller levande, har haft fel färgteckning på kroppen,huvudet eller benen. Också fel färg på klorna är vanligt likt för långa öron och svans.Fel kroppsproportioner och form är också vanligt. I de här fallen rör det sig om de nu sa populära hybriderna som odlas och hålls som "sällskapsdjur" eller släpps lösa. Hybriderna blir nämligen lättare stationära medan helt vilda vargar är oberäkneliga i sina vandringar. Också i Finland har dessa hybrider dykt upp i naturen och en infångades av en kvinnlig polis med en bulle i Borga. Den fördes till en kennel och försvann snabbt och spårlöst... Hybriderna består av korsningar åstadkomna i fångenskap, mellan sibirisk laika och varg eller mellan husky och varg. Under Sovjettiden använde ryska gränsvakten dessa korsningar eftersom de är synnerligen vaksamma men inte skäller. Med korsningarnas hjälp var det lätt att överraska gränsgångare. Jag har under Sovjettiden haft dylika korsningar på mitt dissektionsbord.

       

Få människor har dissekerat flera vargar än jag gjort och några inavelsproblem har jag aldrig sett och aldrig konkret hört talas om i hela världen trots att detta hävdande är ett så populärt samtalsämne nu. Inavelsskador hos varg är ett ökant fenomen. Det är nog vanligt med skelettforändringar och skador hos vargar men alla jag sett, och de är många, har varit åsamkade genom yttre skador som sedan helnat. Att dessa skador är vanliga på Isle Royale är naturligt eftersom vargarna där nödgas livnära sig mest på älg och älgarna ger goda sparkar!

       

Skarvarna har det skrivits och talats mycket om. Det mest fantastiska är att varken Sveriges eller Finlands zoologer ens vet vilken skarv de har att göra med. De talar ständigt om storskarven medan problemet gäller den kinesiska fiskeskarven. Storskarven har aldrig utgjort något problem och den har alla lögner till trots aldrig någonsin heller varit häckande i Östersjön. Inte finns det, alla påståenden till trots, några stenåldersfynd av den kinesiska skarven, också kallad mellanskarv. Allt är från storskarv. Den fågel som nu invaderat och som gör slut pa yrkesfiskemöjligheterna vid våra kuster är den av människa till Europa importerade kinesiska fiskeskarven. En främmande och importerad skadefågel är nu viktigare än skärgardsbefolkningens utkomstmöjligheter! Detta förutom att den skiter ner holmarna och skadar den ursprungliga faunan.

        

Människornas existens på landsbygden samt ursprungsfaunan är nu mindre viktig än en enbart på skrönor vilande inavelsmyt hos världens kanske brokigaste vargstam och importerade skadefåglar är viktigare än en levande skärgård. Ack du galna värld!

 

Eirik Granqvist

Professor vid Shanghai Science & Technology Museum, Kina.

Tidigare bl.a mångarig överkonservator vid Finlands zoologiska nationalsamlingar,

Museichef i Frankrike och Finland etc. 


Läs mer av Eirik Granqvist

 

VARGEN, FLYGEKORREN, VÄXTHUSEFFEKTEN OCH MÖRK MEDELTID

http://www.infocentrum.se/eriik_granqvist/


Döda vargar äter varken småbarn eller döda hästar!

http://www.infocentrum.se/eriik_granqvist/


MINDRE OCH STÖRRE VARGAR

http://www.infocentrum.se/eriik_granqvist/

Av stovarjagaren - 11 februari 2010 16:23

Tjena


Ja nu när min sambo är på kanarier holmarna och roar sig så har jag legat sjuk och inte varit på topp, men nu verkar det som jag fått livet tillbaka. Känns skönt att kroppen åter hämtat sig till en normal nivå. Det är ju så soligt och fin ute nu om dagarna så man vill ju bara vara ute. Och kan man inte var ute så kan man roa sig med att läsa STÖVARN som kom idag.

 


Så nu när jag äntligen blivit lite friskare så kan jag återta mitt bloggande, men det verkar vara dåligt med saker att blogga om.


Håller på att fila på mitt sista inlägg till mats http://www.folkbladet.nu/?p=165143 han tycker fortfarande att jag ljuger och kommer med osanningar. Men det ända jag gjort är att hänvisa till verkliga händelser och vad människor upplever med vargen plus forskare som jobbar med den svenska vargen.


Men han tycker självklart att storstads forskare har mer kött på benen än ”Bengt Svensson” i Sörsjön och Olof Liberg på skandulv. Man ska lite på laborators råttor som läst sig till kunskap och inte de människor som vuxit upp i skogen och märker direkt när något är fel. Och man ska inte heller lite på forskarna som jobbar på fältet och träffar dessa människor dagligen.


För problem finns det, ingen kan säga emot de. Och sedan kan man ju dividera i flera år om problemen är stora eller små. Dom som vill ha mycket varg tycker inte det finns några STORA problem, utan de kan man lätt lösa. Men ändå så sker det varje sommar och höst attacker tamdjur. Och de som vill ha lite varg får problem till att det är STORA.


Vem ska man nu tro och lita på?


Själv klart så måste man ta människor på allvar ifall dom tycker problemen blivit stora, inte gnällde folk för 10-15 år sedan om att problemen var STORA? Något måste ha hänt med folket på landsbygden dom senaste åren? Har de blivit galen eller har folket blivit mästare i skrämselpropaganda? Förmodligen så har dom inte blivit något av det, utan vargen har helt enklat ökat i antal och därför uppstår det problem.


Ja man kan hålla på i evigheter med motståndare till jakt och jägare, att den ena sidan inte vill se problemen gör det ju svårare att mötas på mitten.

Men kommer utvecklingen att fortsätta så ser det inte ljust ut för jägare och annat lansbygdsfolk, att leva i ett varghägn är kanske inte är det roligaste. Särskilt inte när man försöker leva med tamdjur och hundar.


Näe nu ska jag göra middag, det blir en mexikans lasagne, för jävla gott om jag själv får säga. Min goa kusin ska komma och äta med mig. Trevligare att göra mat till flera än en själv. Hoppas alla har det gott ute i stugorna.


Receptet

Gör så här

Skär kycklingfiléen, paprikan i mindre bitar och hacka löken. Bryn kyckling, lök och paprika i matfettet i ca 10 min. Strö över mjöl och kryddmix. Späd med vatten, grädde och blanda i salsan.

Låt koka ihop i 5-10 min.

Varva tortilla och kycklingblandningen i en smord eldfast form. Börja och sluta med tortilla.
Strö över riktligt med ost på de översta tortillans.

Av stovarjagaren - 9 februari 2010 19:48

Tjena,

 

Jag har tyvärr blivit sjuk så mitt bloggande har varit under all kritik, men som tur är kan det också vara bra. Man får mer tid för sig själv än att sitta framför datorn nu när jakten är över.

 

Finns heller inget speciellt att blogga om, samma gamla tjat hela tiden. Och vargdebatten har börjat svalan av rejält nu. Men snart drar ju lojakten igång och då kan ni ju räkna med att det blir liv i luckan. För ingen missa väll förra årets debatt om fällor?

 

Ja och sedan till ännu en undersökning som visar att svenska folket tycker det är OK att reglera vargstammen. Hittills har ingen rapport visat motsatsens och kan det helt enkelt vara så att folk tycker det är OK. Trots att hela bevarande sidan skriker sig hesa om att HELA svenska folket är mot denna jakt. http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/18848/1/gupea_2077_18848_1.pdf

 

Men sanningen kommer ikapp som man brukar säga. Lögner är dom bra på att sprida men det lönar sig inte i längden. Världen kan ju t.o.m blivit lurad av det stora klimathotet, nu går ju forskarna ut med att det kanske inte är så farligt som man tidigare trodde.

                       


Av stovarjagaren - 6 februari 2010 11:13

God Morgon

Nu äntligen har temperaturen ute blivit normal, nu kan man vara ute och njuta av vintern. Hittills har det antingen varit snö Storm eller så har det varit runt -20 hela tiden. Allt verkar stå still när det är kalt å även vi människor. Tur att våra hundar måste ut så man får ut och röra på fläsket.


Har varit inblandad i en lång utdragen debatt på internt så bloggen har fått stått lite utanför i veckan. Man hinner ju inte med och blogga om allt som rör jakt och rovdjurspolitik.


Ja man kan säga såhär att vargens dag måste sett som ännu ett misslyckade från bevarande sidan, det räknades upp till ca 200 stycken som kom och lyssnade på stora torget i Örebro. Trots att de fått ihop runt 17000 namn underskrifter så verkar det fortfarande som folk inte bryr sig för vargen. Är intresset inte tillräckligt? http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=412385&context=60321


för inför förra valet 2006 hade ortsbor runt om i dalarna samlats i Falun för en manifestation mot den dåvarande rovdjurspolitiken. Dit kom 3000 människor, och i Falun något år senare kom ungefär lika många. Där kan vi se skillnaden mellan de 2 olika ”lägren”. Dom som blir berörda av vargen har så mycket att förlora att de ställer upp på allt för att återfå sina normala liv.


Och sen om man pratar siffror så kan man jämföra deras 17000 namn underskrifter med t.ex jämthundsklubben. Dom har väll runt 15000 medlemmar om jag inte har helt fel nu?


Sedan hade Gunnar Glöersen roat sig med att räkna ut rovdjurstätheten i Sverige vi hamnade på 2a plats i Europa när det gällde antalet rovdjur. Och ändå är det ett himla liv varje år när jägarna ska ut och jaga rovdjur. Gunnar använda exakt samma siffror som WWF, SNF och SRF, visst är det konstigt hur bevarande sidan kan vrida och vända på alla siffror så det ska låta som vi har de sista rovdjuren i världen. http://www.jagareforbundet.se/Documents/Blogg/Rovdjur%20Europa.pdf


Men det är som jag säger, är man bara ute i naturen så ser man faktiskt de biologiska mångfalden som alla pratar om.


Sedan har Per Gahrton skrivit en artikel om att han välkomnar varg nere i Skåne och att de gärna får stanna där http://www.fria.nu/artikel/82354 . Tror nog det blir den bästa platsen för utplanteringen som kommer äga rum i framtiden?


Senast vargen var och härjade nere i Skåne var i sommars, och även där han den göra sig impopulär bland bönderna http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/inrikes/article6058542.ab


Sedan kan vi vara stolta här i Västerbotten att jakthundarna har ett starkt fäste i våra kommuner. http://www.vk.se/Article.jsp?article=328771    http://www.vk.se/Article.jsp?article=328762


Näe nu ska jag ut i stugan och ha det gött, skotta snö och äta gott.

Skulle vara skönare om det var sommar och såg ut såhär=)

 

Presentation

Omröstning

Nu går vi in på den andra halvan av jaktsäsongen. Vad tycker ni om det?
 Jagar hellre vitharar på barmark
 Har/rävjakt ska bedrivas på snö
 Vi får sällan snö där jag bor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ En stövarjägares liv med Blogkeen
Följ En stövarjägares liv med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se