En stövarjägares liv

Alla inlägg under augusti 2010

Av stovarjagaren - 30 augusti 2010 10:48

God morgon,

Nu har man äntligen fått komma ut i skogen på ”riktigt” gamlingen har gjort en helt OK start. Runt 2,5 tim räv drev och ett hyfsat hardrev på en andra kullare. De är svårt att driva de mindra hararna nu på försäsongen har man insett.


Nu bär det dock av till inlandet för en veckas jakt. Ska bli intressant och se hur hartillgången är i inlandet. Enligt rapporter från mina släktingar så ser det gott ut. Men man vet ju aldrig fören man testat hunden.


Vädret ser också ut att bli bra. Man har ju varit med om dagar i september där tempen kommit upp till 20-25 grader. Och alla som jagar med hund vet vad de innebär.


Vår lilla terrorist till valp kommer också att få följa med på jakten. Han får dock vara åskådare än så länge. Men han kommer nog att tycka det är skoj. Han kommer att få härja fritt i skogen och röja runt i blåbärsriset och attackera pinnar och annat roligt som går att bita i.


Så jag önskar er alla jägare en trevlig vecka.


           

ANNONS
Av stovarjagaren - 26 augusti 2010 23:04

Idag är det min min vän KE som har ordet. KE är en vän som jag lärt känna under mina år som skribent på olika forum runt om Sverige.


Hoppas ni får en trevlig läsning.&hl=sv_SE&fs=1&">&hl=sv_SE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="304">

ANNONS
Av stovarjagaren - 26 augusti 2010 23:02

  

Finns något ljus i tunneln?


Historik.

Den rovdjurspolitik vi har idag är otidsenlig och orättfärdig. Den bottnar i önskemål om att återintroducera vargen strax efter den fridlystes i mitten på 60-talet av några medlemmar från  WWF, SNF samt Svenska Jägarförbundet. Idén, som verkade lovvärd, vann politikernas gillande och pengar sköts till. Samma idé har också drivits internationellt och resulterat i flera dokument till rovdjurens stöd, helt utanför demokratiska regler. Om boskapsuppfödare och boende på landet fått sina ord med i spelat hade de internationella dokumenten aldrig placerat skadedjuren på piedestal.  Med flera decenniers intensiv och framgångsrik propaganda ledde det slutligen fram till riksdagsbeslutet 2000/2001, En sammanhållen Rovdjurspolitik. Riksdagsbeslutet från förra hösten, En ny Rovdjursförvaltning, är i huvudsakligen endast en fortsättning på den tidigare, som tillkom under Göran Perssons tid som statsminister. Björn-, varg-, lo- och järvstammarna ska tillåtas öka till de långsiktigt hållbara miniminivåerna som finns angivna i underbilagor till En sammanhållen Rovdjurspolitik, dvs. minst 5000 vardera av varg och björn. Alla med någon insikt om djur och natur i vårt land förstår att det betyder katastrof, men det är vad som gäller.  Alliansregeringen tordes inte ändra på denna politik som upprör allt fler i snabbare takt än vargstammens ökning. Skador på hundar och tamdjur fick vi med den första vargen. Vissa menar att vargen är olagligt inplanterad i Skandinavien, men det är svårt att bevisa. Indicierna pekar däremot tydligt på att så kan vara fallet, när det stämmer på pricken med målsättningen, och planerna, i Projekt Varg från 70-talet. Folkpartiet, vänstern och miljöpartiet är de tre tydligt uttalade vargälskande partierna men ingen toppolitiker inom något av de övriga riksdagspartierna har vågat ifrågasätta gällande oordning.Nuläget.

I vintras skedde den första vargjakten i landet på länge. Bakgrunden är oklar men jag tror att det var planerat för att vinna vargdrabbades förtroende och därmed stöd för att fortsätta med samma politik. Andra menar att jakten är ett resultat av de båda jägarförbundens överenskommelse med miljöminsiter Andreas Carlgren, tillsammans med LRF, SSK, SSR och Jordägareförbundet att få vargjakt mot att acceptera vargflytt och en livskraftig vargstam i landet. Vargföresåkaren Andreas Carlgren lyckades åstadkomma en lösning där vi alla idag står som förlorare. Jakten är tillfällig, nya vargar ska släppas ut i vår natur (och dessa områden undantas från jakt nästa år) samt det värsta, det hotades (ministerstyre?!) med uteblivna stödpengar (våra egna jaktkortspengar som delvis går tillbaka till jägarförbunden) om inte jägarförbunden står fast vid överenskommelsen (verkar för utplantering av ryska vargar och en livskraftig svensk vargstam). Aktuell rovdjurspolitik har som mål att rovdjursstammarna ska växa till dess en balans uppstår emellan dem och bytesdjuren. Det innebär att inget jaktligt uttag blir möjligt. I det nya älgjaktsförslaget finns formuleringar som säger att mat till rovdjuren går före mänsklig beskattning (jakten). Jag känner inte till att någon av jägarförbundens ledningar ens reagerat över denna formulering. Blott några få vargar hindrar oss att använda våra älskade hundar och stora områden är idag ödelagda som jaktmarker jämfört med för några decennier sedan. Ändå ska rovdjuren öka, det har miljöministern sagt.


I förra höstens riksdagsbeslut fick Naturvårdsverket föreskriftsrätt (jämförbart med lagar) för våra rovdjur, som de själva hade begärt. Det betyder i praktiken att tjänstemän på myndigheten själva formulerar vad som ska gälla. I fallet vapenförvaring gäller detsamma för Rikspolisstyrelsen som vi nu alla vet kräver SS märkta skåp med bättre lås. Men vapenskåpen dyrkas inte upp, det skärs upp på ställen som inte är annorlunda på de nya skåpen jämfört med de gamla. Jag misstänker att kraven på nya skåp har sin bakgrund i en avsikt att avväpna landets befolkning smygvägen. Inte heller om detta har våra jägarförbund protesterat. Våra respektive jägarförbund har valt pengarna före sina medlemmars bästa och medverkar nu till att den svenska allmogejakten snart är ett minne blott. Jaktintresserade som löser medlemsavgiften till något av jägarförbunden tror de arbetar för oss och jakten, men sanningen är tyvärr annorlunda. När man accepterar en livskraftig vargstam i landet accepterar man ett slut på jakten, och det har jägarförbunden gjort. Vi har också fått höra av våra regeringsföreträdare att besluten i rovdjursfrågor decentraliserats. Det är en uppenbar lögn när Naturvårdsverket har denna föreskriftsrätt och även i fortsättning helt dikterar villkoren. Läget är verkligen dystert och här gäller att inte vara godtrogen och tro att förhållanden kommer att bestå, här tänker jag speciellt på de som ännu ej har varg på sina jaktmarker. Det finns stora starka krafter för att få ett slut på jakten och privata vapeninnehav. Vill vi jaga även i framtiden måste vi alla engagera oss och argumentera för vår tradition som följt människan sedan vi lämnade träden.


I debatten som förs är det nästan omöjligt att få kritiska åsikter tryckta i våra medier, däremot gäller motsatsen. Men även våra medier styrs av staten med presstödet varför redaktionerna väljer det politiskt korrekta före en korrekt beskrivning. Vi blir alla förda bakom ljuset. Nåväl, där debatten förs på tidningarnas webbsidor där artiklar får kommenteras, är språket hårt och åsikterna väldigt polariserade. Mängder av elaka ogenomtänkta empatilösa argument och framförallt ett starkt jakt- och jägarhat finns att läsa. Vi kan här se resultatet av hjärntvättade barn och ungdomar som helt saknar egna kopplingar och erfarenheter av ett liv i naturen. Påverkade av denna propaganda är alla svenskar upp till dryga 40-års ålder, ja faktiskt vi alla med tanke på alla radio och TV program som framställt vargen gudomlig. Hur ska man då kunna ta de drabbades nackdelar på allvar när det strider emot vad rovdjurspropagandan predikar, genom lärare, läromedel, radio, TV och besökande påtryckare från de5stora? Denna ofullständiga information som sprids måste upphöra, och det är enkelt, dra in skattefinansieringen, det borde vara en hederssak för regeringen. De få mer seriösa vargförespråkarna argumenterar i huvudsak emot kritikernas argument, vilka i huvudsak är redovisade händelser, i stället för att argumentera för rovdjuren. Men det är inte så konstigt när det finns tusen och en nackdelar med vargen går det inte att finna ett enda exempel på något konkret positivt. Ingen Skandinavisk art är känd som beroende av något av de större rovdjuren för sin överlevnad, och att vargen funnits här tidigare är inte skäl nog att ha den lös idag.  Det är inte sant att påstå att vargen fyller en viktig ekologisk funktion, liksom att det också är osanning att påstå att vargen är utrotningshotad. Vargkramares argument har fundamentalistiska inslag och rovdjuren ses viktigare än vi människor. Irrläror med dålig verklighetsförankring är inget nytt, men nog tycker man att det borde vara allmänt känt att det är människans omdaning av naturen som har givit oss dagens välstånd. Leif G W Persson oroar sig angående fallet Thomas Quick med följande kommentar: ”Om statens högsta tjänstemän kan driva ett fantasifoster under 8 års tid till en kostnad av 50 miljoner kan i princip vad som helst hända.” Ja, och det är vad vi ser med dagens rovdjursförvaltning.Framtiden.

Finns då någon anledning att tro på en tillnyktring av våra makthavare? Ja, jag kan faktiskt se tecken på uppvaknande från befolkningen och ansvarstagande från våra myndigheter. Att Jordbruksverket nu tagit tag i frågan om de sjukdomar vargen sprider är ett steg i rätt riktning. Att det med internet i funktion är omöjligt att längre tid ljuga för sin befolkning betyder att allt fler börjar ifrågasätta aktuell rovdjurspolitik, debatten har också spridits. Ökad kunskap leder till en omprövning, det som råder nu är inget annat än ett övergrepp på delar av befolkningen och därmed orätt, ja helt enkelt mycket dålig politik. Vargfrågan kommer inte att dö, vargen själv kommer genom de skador den orsakar att få allt fler att kräva en ändring av en osund politik. T.o.m politikerna kommer att låta annorlunda när de ser folkets vilja, och börjar ta ansvar i denna för oss jägare och landsortsbor ödesmättade fråga. Men det krävs också att jägarförbunden, åtminstone något av dem, tar tag i frågan och på skarpen kräver en ändring. Vi ska inte likt judarna foga oss i vårt eget slut på jakten. Jaktpressen har också ett stort ansvar, även de måste förtydliga sig, upplysa jägarna om sanningen och vartåt det barkar och ställa politikerna hårt mot väggen för att få till stånd en ändring. Frågan om rovdjuren är inte en biologisk eller ekologiskt fråga, den är helt och hållet politisk. Tyvärr har samtliga riksdagspartier förbrukat sitt förtroende, så i hösten val ser jag inget annat parti än det nybildade Landsbygdsdemokraterna att rekommendera. En blankröst är ett alternativ för den försiktige med stort jaktintresse.


Kenneth Erikson augusti 2010


MP

Av stovarjagaren - 24 augusti 2010 11:02

God morgon,


MP språkrör Peter Eriksson sade i en intervju till sameradion att de vill ha vargföryngringar i renskötselområdet. Norrbottens och Västerbottens kustland vore en utmärkt plats att tillåta familjegrupper av varg samt några föryngringar.

MP ser inte några problem med att tillåta varg i renskötselområdet. Samerna ska kunna tåla några enstaka familjegrupper. Och i samma intervju passar han på att beklaga den höga avskjutningen på lodjuren. MP anser också där att samerna ska kunna tåla en högre stam av lodjur.

Med en redan nu blödande rennäring så kan det bli en dödsstöt om MP får ta över makten. Och alla vi löshundsjägare i renskötselområdet ska tacka samerna för att vi fortfarande kan bedriva en jakt med löshund. Men snart kan det alltså vara slut för oss också.

 

Av stovarjagaren - 23 augusti 2010 09:57

Tjena,


Har sommaren tagit slut nu? För ser man vilket vädret det är ute så kan man nästan tro det. Men inte ska vi grina över det. Nu börjar ju den roligaste tiden på året eller hur?  


Här hemma är det full fart hela tiden. Igår trodde jag att droppen var nådd när Traj drog ner gardinstängen samt blommorna i fönstret. Allt hände på någon sekund så jag han inte reagera fören det var försent.


Men när min kära bror sedan kom på besök och vi bestämde oss för att fara ut i skogen och plocka svamp så tog vi med den lilla och av svampplockningen blev han lugn. Undra om han kommer bli någon jakthund? Han gnäller när det regnar och vill helst vara inne. Men han är ju liten än så han hinner nog lära sig att regn inte är något farligt.


Igår blev det klart med en till jaktmark så nu har man två stycken att fara på. Älgjakten sätter ju stopp ibland för oss småviltsjägare så fler marker är att rekommendera.


Björnjakten är ju ett hett ämne just nu. Tilldelningen är rekordstor och det kan nog behövas på flera ställen här i landet. Björnstammen är så pass stor och stark nu att jakt behövs för att kontrollera den. Men för vissa så räcker det inte med över 3000 björnar. Rovdjursföreningen gnäller som vanligt när det gäller jakt på de stora rovdjuren. Nu över den stora tilldelningen av björn.


Men som vanligt så går deras romantisering av antal rovdjuren inte ihop med den verklighet som råder i dom svenska skogarna just nu. Och tur är väll det. Tänkt om deras fantasier skulle bli sanna. 5000 björnar och 2000 vargar hur skulle det se ut då?


Man kan undra varför den urbaniserade storstadsmänniskan som flyttat från skogen nu helt plötsligen ska vara med och bestämma hur den ska formas och se ut? Räcker det inte med att de människor som valt att bo kvar där får forma sin egen närmiljö? Om de är några som kan nått om naturen så är de väll dom som bor där och inga balkongbiologer som ylar ikapp för en döende landsbygd.


Tror dock att dessa grupperingar kan få det svårt att komma tilltals när det väll gäller. Deras åsikter och fantasier går inte ihop med den verklighet vi lever i. Och det har även rovdjursforskarna och en del politiker insett.


Ja nu ska jag ut i ”höst” vädret. Hoppas alla får en trevlig dag.

  En trött Traj får åka i ryggsäcken påväg hem


  Sedan kom vi hem och stekte svampen vi hitta

  Och tillslut så somna dom bredvid varandra

Av stovarjagaren - 19 augusti 2010 12:32

Tjena,


Nu äntligen har jag fått en stund över för att skriva ner några rader. Vovvarna har jag lyckats köra slut på nu under förmiddagen. Den äldre han sover ju nästan jämt men lillen har ju energi så det räcker och blir över.


Nu är de bara några dagar kvar till premiärsläppet och det ska bli spännande. Väder ser ut att bli väldigt bra. Kallt och mulet enligt prognosen. Gamlingen har hittills bara fått springa bredvid en cykel så han är nog laddad till tusen på att få riva loss i skogen.


Om vi nu hoppar över till något annat. Valet i höst kommer att bli väldigt intressant. Vi har en splittrad röd-grön röra inom vargdebatten och vi har en allians som kan få det svårt att genomföra en fortsatt vargjakt.


Den Röd-Gröna röran kommer inte gynna någon löshundsjägare eller djurägare. Att sossarna allierat sig med MP och V har gjort att många jägare och glesbygdsbor verkligen tvekar inför valet att rösta rött. Läser man hur språkrör och kommunala politiker för V och MP uttalar sig så blir man mörkrädd. Ingen är unik utan alla har i stort sett samma åsikt. Jag kan citera en lokal MP politiker från Örebro på frågan hur mycket varg vi ska ha ” Ca. 2000 vargar, jag kan tänka mig fler, utspridda över hela Sverige. Välkommen till valurnorna. Jag kommer att vara vissa kvällar och lördagar i valstugan på Stortorget i Örebro. Med den här utvecklingen för vargen kommer jag att göra allt för att det inte ska bli någon vargjakt vilket det inte finns utrymme för.”


Med 2000 vargar så innebär det ca 250 revir. Alltså kan vi också hälsa hem med löshundsjakt även här i renbetesland. Och som jag skrev tidigare ingen är unik utan alla tänker och tycker samma sak. En politiker från västerbotten som jag pratade med sade att samerna måste lära sig leva med vargen och anpassa sig efter rovdjuren. Han är alltså beredd på att offra rennäring för att behålla vargen. Och ser man utvecklingen för fäbodarna söder över så är det ju inte omöjligt att det även händer här.


Vad finns då kvar för landsbygden här i norr om de också här bildas vargrevir? Tror knappas många kommer bo kvar för de ”flottiga” jobben eller det kulturutbud som finns i norrlands inland. Bor man i glesbygden har man jakt, jakthundar, skoter, fiske m.m som intressen. Pratar man med jägare i Mellansverige så är de många som ger upp och flyttar pågrund av vargen. En sådan utveckling kan mycket väll hända här uppe i norr också. Tänk på det när ni röstar!


Ett parti som verkligen gynnar den svenska landsbygden och oss jägare är de nybildade partiet Landsbygdsdemokraterna. Ni kan gå in och läsa vad dom vill ändra på.


Nu ska jag ta mig en välbehövlig vila. Hoppas alla får en fin dag.


         

Av stovarjagaren - 18 augusti 2010 15:02

Dagens bloggare är Anders Bihlar från Dalarna. Han berättar om hur det är att jaga i vargland med stövare.


En kanske tänker om när man läsar om hur de har det där nere. Hoppas ni får en trevlig läsning.

Av stovarjagaren - 18 augusti 2010 14:57

   

I Dalarna är det fortsatt med en lätt obehagskänsla som man släpper sin stövare. Speciellt i början av säsongen då det är barmark och man inte vet var vargen är eller hur många nya det har blivit under yngelsäsongen. Tyvärr är det väldigt många jägare som har valt att avsluta sin jaktliga bana genom att inte köpa en ny hund då man pensionerat sin gamla trotjänare. Det märks tydligt i registreringssiffrorna på stövarvalpar och det märks i skogen där det blir tystare för varje säsong.

Inför den historiska första vargjakten sistlidna vinter fanns en gryende optimism om att kanske, kanske kan situationen nu äntligen börja bli bättre för oss jägare. Efteråt har den känslan grumlats av det låga antalet vargar som fick skjutas, medias och ”allmänhetens” avsky för den jakten och forskarnas eftermäle att det egentligen måste skjutas betydligt fler vargar för att hålla stammen under kontroll. Varför är forskare och myndigheter så fega och ryggradslösa att de inte kan sätta rätt nivåer i förväg och sedan stå för detta?

Ifall det blir fler jakttillfällen på varg så kan det ha det goda med sig att en viss rädsla för människor och hundar kan spridas bland vargarna så att de drar sig undan från områden där de störs. Kommer vi till ett läge som det beskrivs i gamla böcker om att vargen sprang miltals vid kontakt med människor så blir situationen helt annorlunda för oss jägare.

 

För övrigt har vi haft ett gott föryngringsår i Dalarna med mycket sork, många harungar och lämpligt väder. Det kan bli en bra jakthöst men kom ihåg att starta er stövare på jaktprov tidigt på barmarkssäsongen!

 

Anders Bihlar

Dalarnas Stövarklubb

Presentation

Omröstning

Nu går vi in på den andra halvan av jaktsäsongen. Vad tycker ni om det?
 Jagar hellre vitharar på barmark
 Har/rävjakt ska bedrivas på snö
 Vi får sällan snö där jag bor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2010 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ En stövarjägares liv med Blogkeen
Följ En stövarjägares liv med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se